Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

8429 12ba
Reposted fromamatore amatore viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
3284 0760
bejbusss
9752 9f0b
bejbusss
5263 b9a1

March 25 2015

bejbusss
4399 9f6b
bejbusss

Cza­sem war­to zacząć wszys­tko od no­wa. Przewrócić swój świat do góry no­gami, za­ryzy­kować, za­wal­czyć, pos­twić wszys­tko na jedną kartę. Życie to gra, można ją wygrać.

Reposted fromswojszlak swojszlak viapassionative passionative
bejbusss
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
bejbusss
bejbusss
Tak, wybrałabym Ciebie. Gdybym mogła mieć jeszcze jedną próbę, wybrałabym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałabym Ciebie.
bejbusss
bejbusss
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey

March 24 2015

bejbusss
8449 f57c
ukroję sobie kawałek
bejbusss
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaawaken awaken
bejbusss
Ja? Ja mam u Ciebie cholerny dług wdzięczności, za to co dzięki Tobie zrobiłem ze swoim życiem.
— M.

March 15 2015

bejbusss
7073 3e69 500
Oczywista oczywistość <3
Reposted byVeryFuckingNicebesideyoubezpodtekstow
bejbusss
9015 42c4 500
Hala fruit
bejbusss
2569 a00f

March 13 2015

bejbusss
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viasatya satya
bejbusss
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
Reposted fromlabellavita labellavita viabaklazan93 baklazan93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl