Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

bejbusss
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaaniana aniana
bejbusss
0196 8f13
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaaniana aniana

April 28 2015

bejbusss

12 kwietnia 2015r.

April 22 2015

bejbusss
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viawersynoca wersynoca
bejbusss
6195 eaac 500
Reposted fromkjuik kjuik viasatya satya
bejbusss
2593 31f9
Reposted fromthumbsup thumbsup viasatya satya

April 21 2015

bejbusss
0813 1315
8896 d9b3
Reposted fromamatore amatore viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
bejbusss
8957 89a0
good times.
Reposted fromcatchy catchy viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
8168 ce9c 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
Reposted fromredhot redhot viarozerotyzowanie rozerotyzowanie

April 06 2015

bejbusss
bejbusss
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viapassionative passionative
bejbusss
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.

March 30 2015

bejbusss
6105 320a
Reposted fromShhh Shhh viasatya satya
1373 6885 500
Reposted fromwestwood westwood viasatya satya
bejbusss
7654 7133
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatya satya
bejbusss
Reposted frombluuu bluuu viasatya satya
bejbusss
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc.
— Happysad
Reposted fromherside herside viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
bejbusss
8610 87e5
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl